Glemt log på?  

Netværket Flora Vesterbro

Forretningsplan 2016 - 2018

Netværket Flora

floraValdes Børnehus
Molevitten
Tante Olgas Børnehus
Børnehuset Syvstjernen
Børneinstitutionen Enghave
Børnehuset Columbus

 

 

 

Indhold

                                  

FORRETNINGSPLAN 2016-2018

TANTE OLGAS BØRNEHUS

    VALDES BØRNEHUS

BØRNEHUSET SYVSTJERNEN

BØRNEINSTITUTIONEN ENGHAVE

BARNETS HUS - AMERIKAVEJ

BØRNEHUSET COLUMBUS

MOLEVITTEN

Indholdsfortegnelse

Læseguide for forretningsplanen   4

BASISDEL  5

BAGGRUNDSOPLYSNINGER   5

Oversigt institutioner i Netværk V1/ Netværket Flora  5

Ressourceteam september 2016  6

Kontaktoplysninger  6

Netværks adresse:6

BASISDEL  7

Introduktion til V1  7

Vision med Netværket Flora  7

Selvejets historik  7

NETVÆRKETS FORMÅL OG ORGANISERING   8

Formålet med netværksaftalen   8

ORGANISERING AF LEDERNETVÆRKET  8

Principper og præmis for samvirke i ledernetværket  9

ORGANISERING AF BESTYRELSESNETVÆRKET  10

Formål med bestyrelsesnetværket  10

ETISK GRUNDLAG   10

VÆRDIGRUNDLAG   11

UDVIKLINGSDEL  12

ØKONOMISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE  13

Formål13

Overordnet målsætning  13

Konkrete målsætninger & aktiviteter  13

Forudsætninger  13

FAGLIG LEDELSE  14

LEDELSESFAGLIG LEDELSE  14

Formål14

Overordnet målsætninger  14

Konkrete mål & aktiviteter for ledelsesfaglig ledelse   15

PÆDAGOGFAGLIG LEDELSE  16

Formål16

Overordnet målsætning  16

Konkrete mål & aktiviteter for pædagogfaglig ledelse   16

Målsætning  17

Aktiviteter  17

Målsætning  17

Aktiviteter  17

Forudsætninger  18

PÆDAGOGIK   18

Formål18

Overordnet målsætninger  18

Konkrete målsætninger & aktiviteter for pædagogik  23

PERSONALELEDELSE  23

Formål23

Overordnede målsætninger  23

Konkrete målsætninger & aktiviteter  23

INTERESSENTLEDELSE  24

Formål24

Overordnede målsætninger og aktiviteter  24


 

 

Læseguide for forretningsplanen

Forretningsplanen er bygget op i følgende 2 dele:

 • En basisdel, der handler om fakta, organisering og formål med netværket

 • En udviklingsdel, der består af formål, konkrete målsætninger underbygget af aktiviteter, som vi har valgt at arbejde med fra 28/4. 2016 - 28/4. 2018

Forretningsplanen tager afsæt i Netværket Flora´s netværksaftale.

Forretningsplanen vil på sigt blive udvidet med en evalueringsdel.


BASISDEL

BAGGRUNDSOPLYSNINGER

Oversigt institutioner i Netværk V1/ Netværket Flora

Institutions nr.

Navn & Adresse

Afdelinger

SE nr.

Alder m.v

35-276

Valdes Børnehus (FOBU)

Valdemarsgade 27 - 1665 Kbh. V

Tlf:  33221181 / 27126959

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vug: Valdemarsgade 27 -1665 Kbh. V

Bh: Kobbelvænget 65

2700 Brønshøj

66868311

0 – 6 år + udflytter

21 vug

48 BH

I alt 90 point

35-416

Molevitten (FOBU)

BH Ny Carlsberg vej 130, 1799 Kbh V

Vug: Lyrskovgade 8, 1. sal.

Tlf: 33219948/mobil 33219948

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

BH: Rahbeks allé 17 -1801 Frederiksberg C

Vug: Lyrskovsgade 8, 1 sal, 1758 Kbh. V

62647116

0 – 6 år

24 vug

50 BH

I alt 98 point

35-464

Tante Olgas Børnehus (Børneringen)

Sønder Boulevard 73 - 1720 Kbh. V

Tlf: 33220601 / 52502790

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vug: Sønder Blvd. 60  1720 Kbh.V

BH: Sønder Boulevard 73 - 1720 Kbh. V

37559512

0 – 6 år

22 vug

40 BH

I alt 84 point

35-558

Børnehuset Syvstjernen (Børneringen)

Dannebrogsgade 1 - 1660 Kbh. V

Tlf: 33244431 / 33214817

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

BH & Vug: Dannebrogsgade 1 -

1660 Kbh. V

BH: Kobbelvænget 65

2700 Brønshøj

63306118

0 – 6 år + udflytter

24 vug

48 BH

I alt 96 point

35-585

Børneinstitutionen Enghave (FOBU)

Sønder Boulevard 120-1720 Kbh. V

Tlf: 33225201 / 26125201

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

BH: Sønder Boulevard 120 – 1720 Kbh V

Vug: Slien 2 - 1720 Kbh. V

BH: Kobbelvænget 65

2700 Brønshøj

61022414

0 – 6 år + udflytter

24 vug

46 BH

I alt 104 point

35-308

Børnehuset Columbus (LDD)

Rejsbygade 8 A, 1759 Kbh. V

Tlf. 88888240 / 27888216

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

VUG & BH:

 Rejsbygade 5+8 A, 1759 Kbh.V

BH:

Klampenborgvej 135, 2800 Lyngby

29096473

0 – 6 år + udflytter

160 vug

124 BH

I alt 444 point

35-224

Barnets Hus – Amerikavej

Amerikavej 15.3, 1756 Kbh V

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vug

Amerikavej 15.3, 1756 Kbh V

26052203

0-3 år

100 vug

I alt 200 point

  

 

                                                                                                                    


BASISDEL

Introduktion til V1

Netværk V1/ Netværket Flora, er et selvejende netværk og består af 7 selvstændige juridiske daginstitutioner drevet af hver deres institutionsbestyrelse.

Som deltagere kan optages selvejende og private daginstitutioner, fritidsordninger og klubber, der drives af Københavns Kommune på grundlag af dagtilbudsloven. Det forudsættes, hvor intet andet er særskilt aftalt og beskrevet i nuværende forretningsplan, at den enkelte institution fortsætter sin tilknytning til og administrativt m.v. samarbejde med en paraplyorganisation. Det er ikke et krav, at Netværket V1´s institutioner er medlem af samme organisation. Denne samarbejdsaftale udgør grundlaget for NetværkV1, idet der ikke udarbejdes særskilte vedtægter.

Netværket omtales i daglig tale Netværket Flora.

Vision med Netværket Flora

Det er vores vision, at vi gennem netværkssamarbejdet opnår de bedst mulige forudsætninger for at give alle børn lige adgang til at trives, lære og udvikle sig, sådan at de har de bedste muligheder både nu og fremover i livet

Alt, hvad vi sætter i værk, skal give mening både her og nu og på den lange bane for børnene i vores institutioner.

Derfor skal ethvert tiltag, vi beslutter at sætte i gang, være håndterbart, begribeligt og meningsskabende, så det skaber sammenhæng og hermed trivsel, udvikling og læring for alle børn og voksne.

Selvejets historik

Det selvejende miljø opstod i slutningen af 1800 tallet og særligt i starten af 1900 tallet. Det opstod af et frivilligt engagement p.g.a. den store sociale nød i storbyer, og man ønskede at give børnene nogle bedre vilkår og steder at være.

Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed, hvor institutionsbestyrelsen har ansvaret for institutionens overordnede drift.Med indførelse af driftsoverenskomst med kommunen har bestyrelsen indvilliget i at være en del af den kommunale forsyningsvirksomhed og driften finansieres via det kommunale budget.

Netværket Flora blev oprettet i 2010 og er senest omorganiseret pr. 1. januar 2016 i forbindelse med omorganisering af dagtilbud i Københavns Kommune.

NETVÆRKETS FORMÅL OG ORGANISERING

Formålet med netværksaftalen

Vores formål med at indgå i netværk er at videreudvikle rammerne for det samarbejde, der er etableret imellem de 7 selvejende institutioner på Vesterbro, som deltager i netværket.

I Netværket Flora ønsker vi:

 • At skabe et samvirke, der styrker og bevarer vores institutioners pædagogiske, økonomiske og ledelsesmæssige fundament.

 • At organisere vores netværkssamarbejde, hvorved vi effektiviserer og kvalificerer ledelsesfaglige og pædagogfaglige arbejdsgange med mål at skabe høj kvalitet, der finder vej til børnene.

 • At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor vi samarbejder omkring overgange, så vi sikrer en tryg og sikker start i henholdsvis vuggestue, børnehave, skole og fritidsordning.

 • At videreudvikle og dele ledelsesfaglige og pædagogfaglige kompetencer gennem involvering og medinddragelse af hinanden og af netværkets medarbejdere

 • At skabe nye og berigende fællesskaber i børne- og voksenhøjde

ORGANISERING AF LEDERNETVÆRKET

I Netværket Flora har vi organiseret os ud fra nogle overordnede principper om at bevare og videreudvikle robuste og driftssikre institutioner som forudsætning for at lykkedes med at skabe bedst mulig kvalitet i kerneopgaven.

Vi arbejder ud fra en målsætning om at rette bevidsthed på forskellige ledelsesdimensioner og på øvrige områder, hvor vi gennem teamsamarbejde udnytter netværkets ressourcer, og hvor vi ser, det giver mening.

Vi har valgt at arbejde målrettet med følgende dimensioner:

 • Økonomi og administration
 • Faglig ledelse (Ledelsesfaglig ledelse, pædagogfaglig ledelse og pædagogik)
 • Personaleledelse
 • Interessentledelse (Herunder bruger og civilsamfund)

Vi vil fordele os i teams med særlige ansvar for dimensioner, områder og opgaver ud fra kriterier om, hvor vi dels er stærkest, og hvor vi selv ønsker at blive udfordret i vores individuelle ledelsesvirke.

Vi har skærpet bevidsthed omkring vores anvendelse af ressourcer, og vi prioritere at sætte ressourcer ind der, hvor det giver mening i outcome for børnene.

Principper og præmis for samvirke i ledernetværket

Netværket Flora ledes kollektivt af alle 7 institutionsledere og repræsenteres i forvaltningen af udpeget netværkskoordinator. Vi indgår i et forpligtende fællesskab, der bygger på, at alle deltagende institutioner er ligeværdige.

Ledelsesret og særkende

 • Vi værner om at bevare hvert vores institutionssærkende i netværket uden ensretning.
 • Vi respekterer den enkelte leders ledelsesret og ledelsesrum
 • Den enkelte leder beder om det, vedkommende har brug for
 • Det er den enkelte, der bestemmer graden af hjælp
 • Det skal være legitimt at interessere sig for hinandens institutioner

 Retningslinjer for beslutninger

 • Hver institutionsleder referer til egen institutionsbestyrelse og skal sikre sig mandat til det arbejde, der udføres og godkendes i netværket.
 • Alle målsætninger og strategier for samarbejdet skal godkendes i fællesskab i netværket

 Respekt, Rummelighed & åbenhed

 • Vi giver hinanden rum og plads til perioder med særlige udfordringer
 • Alle har et eget ansvar for at dele udfordringer i netværket
 • Alle har et ansvar for at modtage og behandle udfordringer, problematikker samt temaer ordentligt og respektfuldt
 • Vi udviser god stil for konflikthåndtering og et eget ansvar for at bringe op hos den enkelte eller i netværket, hvis man oplever sig gået for nær.

ORGANISERING AF BESTYRELSESNETVÆRKET

Bestyrelsesnetværket etableres med virkning d. 28. april 2016 og består af 1 bestyrelsesrepræsentant og 1 leder fra de 7 institutionsbestyrelser.

Bestyrelsesnetværket ledes ud fra en forretningsorden.

Formål med bestyrelsesnetværket

Bestyrelsesnetværket skal være et forum for vidensdeling, feedback og sparring, eksempelvis i forhold til nye tiltag i netværket, samt vedrørende politiske udspil og beslutninger som har indflydelse på netværkets institutioner.

Bestyrelsesnetværket samarbejder omkring fælles afklaring og indsats i forbindelse med tiltag og ændringer, som kan havde indflydelse på netværkets institutioner.

ETISK GRUNDLAG

Et bevidst etisk grundlag i den ledelsesfaglige og pædagogfaglige tilgang kan være med til, at både den enkelte leder og den enkelte pædagog bliver mere fagligt velfunderet og bedre kan begrunde sine valg.

Kan vi begrunde vores valg, bliver vi mere tydelige både over for hinanden og over for omverdenen. Med denne tilgang ønsker vi at være med til at kvalificere den pædagogiske praksis.

I Netværket Flora:

 • arbejder vi ud fra en etisk forsvarlig praksis, hvor den enkelte kan forsvare og begrunde sine handlinger ud fra etiske aspekter.
 • værner vi om værdien af det enkelte menneskes værdighed ud fra en grundtanke om, at ethvert menneske er ligeså vigtigt som ethvert andet menneske. I dette ligger en respekt og en anerkendelse af det enkelte menneskes fysiske, psykiske og personlige integritet.
 • passer vi på, at ingen- hverken barn eller voksen- bliver forpligtet over evne.

VÆRDIGRUNDLAG

I hverdagen leves livet ude i de enkelte institutioner. Men på et overordnet plan ønsker vi ikke at være små øer, der er isoleret fra omverdenen. Vi ser til gengæld en styrke i, at vi samarbejder i og med et større fællesskab, hvor vi udvikler og bevæger os fremad sammen.

Netværk V1/ Netværket Flora udgør et fællesskab, hvor vi lærer af hinanden på tværs af positioner, kompetencer, erfaring og kulturelle forskelle.

 • Vi bygger på det relationelle paradigme med fokus på nærhed og fordybelse gennem meningsfulde relationer på tværs af alle niveauer, og på det fagprofessionelle paradigme med fokus på en høj kvalitet i vores faglighed.
 • Vi arbejder målrettet med organisering af ledelse, pædagogik og udvikling, hvor vi skaber læringsrige miljøer baseret på refleksion og dialog med en anerkendende tilgang.
 • Vi værner, understøtter og udvikler fællesskab og fællesskabsfølelse både i og på tværs af Netværkets institutioner for såvel børn og voksne.
 • Opbygning af nære og tillidsfulde relationer er for os eksistentielt for trivsel i alle led.  Nærheden, heri nærværet i fællesskabet, afspejler vores menneskesyn og vores værdier om det trygge og udviklende miljø.

UDVIKLINGSDEL

Udviklingsdelen beskriver de formål, overordnede og konkrete målsætninger, som vi har besluttet os for at arbejde med i 2016-2018. Til hver målsætning er der knyttet aktiviteter, som hjælper os med at indfri vores mål.

Alle målsætninger og aktiviteter knytter an til de 4 ledelsesdimensioner i Københavns Kommune:

 • Økonomi og administration
 • Faglig ledelse (Ledelsesfaglig ledelse, pædagogfaglig ledelse og pædagogik)
 • Personaleledelse
 • Interessentledelse (Herunder bruger og civilsamfund)


ØKONOMISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE

 Netværket Flora forholder sig til økonomimodellen udstukket af Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning.

Formål

At opnå at kunne støtte hinanden i at sikre bæredygtige institutioner med hensigtsmæssig ressourceudnyttelse.

Overordnet målsætning

At skabe et samarbejde, der understøtter den enkelte leder i at effektivisere og styrke det økonomiske og ledelsesmæssige fundament i egen institution

Konkrete målsætninger & aktiviteter

Målsætning

At opnå transparens mellem institutionernes budgetter, regnskaber og børnebelægninger, så vi kan støtte hinanden i institutionernes bæredygtighed

Aktiviteter

 • Vi udveksler og gennemgår prognoser hvert kvartal, hvorefter vi understøtter hinanden i form af faglig sparring i forhold til mulige handleplaner i forbindelse med eventuelle budgetoverskridelser ved gennemgang af prognoser.

 • Vi gennemgår systematisk belægningen i netværkets institutioner og forholder os til, om der er områder, hvor vi evt. kan hjælpe hinanden op i børnetal

Forudsætninger

 • Alle har et eget ansvar for at dele økonomiske såvel som administrative udfordringer i netværket
 • Den enkelte institution forpligter sig til at arbejde loyalt for opfyldelse af disse mål.

 • Den enkelte institution forpligter sig til at udvise gennemsigtighed i de overordnede principper for økonomi i forhold til prognosearbejde og årets resultat.

FAGLIG LEDELSE

Afsnittet omkring faglig ledelse er delt I følgende 3 afsnit:

 • Ledelsesfaglig ledelse
 • Pædagogfaglig ledelse
 • Pædagogik

LEDELSESFAGLIG LEDELSE

Formål

At vi samarbejder om at udvikle ledelse, der bidrager til et trygt, lærende og udviklende børneliv i velfungerende institutioner.

Overordnet målsætninger

At vi i netværket arbejder med:

 • at samskabe et proaktivt netværk, som fagligt og professionelt er gearet til at møde og løse de opgaver og udfordringer, vi løbende præsenteres for i vores ledelsesvirke.

 • at skabe udvikling og sammenhæng i vores ledelsesfaglighed, hvor vi sikrer en rød tråd i de dimensioner og konkrete tiltag, vi prioriterer at arbejde med.

 • At skabe et tillidsfuldt og fagligt miljø i netværket, hvor vi lykkedes med at:

 • bringe hinandens faglige ledelseskompetencer i spil
 • generere ny fælles viden
 • vidensdele på tværs af netværket
 • supervisere, sparre og inspirere hinanden.


Konkrete mål & aktiviteter for ledelsesfaglig ledelse

Målsætning

At udvikle strategier i fh.t udmøntning af overordnede politiske og ledelsesmæssige beslutninger og visioner.

Aktiviteter

 • At vi arbejder med at oversætte udstukne politiske og forvaltningsmæssige beslutninger i fh.t., hvordan vi strategisk omsætter og prioriterer dette.
 • At vi alle får indsigt, forståelse og ejerskab af den kommende klynge- og netværksledelsesprofil ved at vi alle deltager i de aktiviteter omkring introduktion og implementering af klyngeledelses- og netværksprofilen organiseret af Københavns Kommune, som vi efterfølgende drøfter på netværksmøder.

Målsætning

At udvikle en fælles forståelse for ledelse med et fælles ledelsesfagligt sprog således at vi får de bedste forudsætninger for dialog og samarbejde i og omkring ledelsesopgaven

Aktiviteter

 • Fælles deltagelse i kursus med titlen: ”Reflekteret og offensiv ledelse” 29-31. august 2016. Her har vi en forventning om at få læring som oplæg til drøftelse i følgende ledelsesmæssige vinkler:

 • Hvordan kan vi levere råstyrke i lederskabet?

 • Hvordan navigerer vi i paradokser?

 • Hvad forstås der ved relationel ledelse?

 • Hvad forstår vi ved forandringsledelse?

 • Hvad vil det sige at praktisere læringsledelse?

 • Hvordan kvalificerer vi ledelse af den fælles ledelsesopgave?

Målsætning

At kunne komplementere hinanden med ledelsesfaglige kompetencer, så vi kan arbejde strategisk bevidst med netværkets ressourcer

Aktiviteter 

Vi arbejder med at få afdækket og skabt overblik over vores forskellige profiler og kompetencer i ledernetværket.  Det vil vi gøre ved at få udfærdiget ledelsesprofiler(Meyers Briggs- Jungs personlighedsanalyse) på de i netværket, der mangler, hvorefter alle profiler gennemgås for hinanden, så vi får skabt overblik over de forskellige profiler og præferencer

Når vi har fået styr på fælles ledelsesfagligt afsæt og afdækning af vores personlige kompetencer og profiler, beslutter vi os for, hvordan vi vil fordele områderne inden for de 4 ledelsesdimensioner.

PÆDAGOGFAGLIG LEDELSE

Formål

At vi samarbejder om at videreudvikle fagligt lærende miljøer i og på tværs af netværkets institutioner, hvor vi sikrer kvaliteten i det pædagogiske arbejde.

Overordnet målsætning

 • At opnå, at de menneskelige såvel som faglige ressourcer og kompetencer videreudvikles og kommer i spil hos vores medarbejdere i og på tværs af netværket
 • At minimere krydspres i ledelsesgerningen gennem sparring og udveksling af pædagogfaglige problemstillinger
 • At opnå produktivitet og effektivt i den pædagogiske kerneopgave

Konkrete mål & aktiviteter for pædagogfaglig ledelse

Målsætning

At understøtte hinanden i fh.t. centrale elementer i pædagogfaglig ledelse, som handler om læreplaner og pejlemærker i Københavns Kommune, således at vi kan understøtte hinanden i at leve op til lov om dagtilbud i en sikring af kvaliteten i det pædagogiske arbejde

Aktivitet

 • At få overblik over de indsatsområder, der kommer til syne i netværket i en fælles gennemgang af tilsynsrapporter, hvorefter vi klæder hinanden fagligt på/ får support, så den enkelte institution kan understøtte og videreudvikle det pågældende område.
 • At vi, når tilsynsrapporterne er analyseret, forbereder os samlet til kvalitets- og supportsamtalen i november 2016.

Målsætning 

At opnå indsigt i, hvordan vi i netværket udmønter de forskellige læreplanstemaer.

Aktiviteter

I perioden november 2016 til november 2017 gennemgår vi i prioriteret rækkefølge systematisk de 6 læreplanstemaer for hinanden, hvor vi præsenterer den enkelte institutions måde at arbejde med det pågældende læreplanstema på, og hvor vi forinden læser hinandens afsnit om det pågældende tema i institutionernes læreplan.

Målsætning

At opnå indsigt i, hvordan vi i netværket arbejder med Københavns Kommunes pejlemærker.

Aktiviteter

I perioden november 2016 til november 2017 gennemgår vi i prioriteret rækkefølge systematisk de pædagogiske pejlemærker for hinanden, hvor vi præsenterer den enkelte institutions måde at arbejde med det pågældende pejlemærke på.

Målsætning

At opnå indsigt i, hvordan vi i netværket arbejder med dokumentation og evalueringsmetoder.

Aktiviteter

Temadag, hvor vi udveksler og præsenterer institutionernes dokumentations- og evalueringsmetoder for hinanden

Målsætning

At få styrket vores personale i faglig formidling på tværs af institutionerne

Aktiviteter

Vi organiserer en række tiltag/oplæg i efteråret 2017, der handler om faglig formidling. Dette med fokus på forældresamtaler, trivselsundersøgelser og egentlig dokumentation.

Vi anvender ressourceteamet til at hjælpe os på vej

Forudsætninger

 • Netværket Flora institutioner arbejder med omdrejningspunkt i værdi- og dialogbaseret ledelse.
 • At alle bidrager med aktuelle cases

PÆDAGOGIK   

Formål

 • Børnene i Netværket Flora skal opleve at trives og udvikle sig ud fra en legende og lærende tilgang, således at de får de bedste muligheder både nu og fremover i livet

Overordnet målsætninger

Netværket Flora har følgende overordnede målsætninger:

Lærings- og udviklingsmiljøer

 Vi vil gerne være i stand til at organisere velstrukturerede, mangfoldige og kreative lærings- og udviklingsmiljøer, der giver både det enkelte barn og børnegruppen mulighed for at indgå i børnefællesskaber, hvor de udvikler:


 • Opbygning af legeevne
 • Tiltro til egne evner
 • Udvikling af selvstændighed i valg af aktiviteter
 • Udvikling af de fornødne kommunikative og sociale kompetencer til at indgå og agere i sociale sammenhænge.
 • Positive forventninger og erfaringer til sociale fællesskaber med forståelse for fællesskabets betydning.
 • Evnen til at opbygge venskaber
 • Mod på at være nysgerrige og eksperimenterende
 • Udtryksmuligheder
 • Fordybelse og koncentration

Inklusion

Tilknytning til omverdenen er altafgørende for alle mennesker. Derfor er det også et mål at være i stand til at skabe lærings- og udviklingsmiljøer, der inkluderer alle børn, hvor vi ser det enkelte barns udfordringer i en kontekstuel sammenhæng. Alle barnets arenaer skal medinddrages.

Sammenhæng og overgange

Vi ønsker at skabe trygge overgange med oplevelse af sammenhæng for børnene. Dette gælder både trygge overgange mellem hjem og institution, hvor forældre involveres og inddrages aktivt samt overgangen mellem institution og skole/ fritidstilbud. 

Pædagogiske læreplaner paedagogiskelaereplaner

Alle institutioner er forpligtede til at arbejde med pædagogiske læreplaner.

I netværkssamarbejdet tager vi et strategisk perspektiv på, hvordan vi sammen og hver især kan styrke udviklingen og den pædagogiske kvalitet i vores institutioner.

Vi vil gerne opnå, at der i alle institutionerne i netværket optræder en sammenhæng mellem læreplanstemaer og det pædagogiske grundlag.


Børnemiljø og læringssyn

Vi ønsker at alle børn i Netværket Flora får en oplevelse af, at de har en værdi i sig selv.

Derfor har vi som formål, at der i institutionernes læringsmiljøer gives plads til børnenes medinddragelse og medbestemmelse. Det er personale og ledelse, der skaber de organisatoriske rammer og et læringsmiljø, der muliggør at børnene oplever nærhed, trivsel, læring, udvikling og anerkendende relationer.

Den læring, der finder sted i alderen 0-6 år er meget central, hvis vi som samfund vil sikre, at vores børn får gode udviklingsmuligheder senere i livet. Derfor er det vores mål, at børn skal ses som aktive medskabere af egen læring, hvor barnet oplever sig set, hørt og forstået. Vi ønsker at børnenes bidrag anerkendes og respekteres såvel i planlagte aktiviteter som i spontant opståede aktiviteter.

Forskningen viser, at det er personalets samlede evne til sensitiv og stimulerende omsorg, der har størst betydning og bidrager mest til barnets positive udvikling i daginstitutionen. Derfor værner vi også om kvaliteten i kontakten i samspillet mellem barn- børn og de voksne.

 Læringsteori

Vi bygger på Vygotsky, som siger følgende: ” Barnet fødes med nogle elementære lavere psykiske funktioner, hvor højere psykiske funktioner udvikles gennem livet og i interaktion med andre” Det samme gælder sprog, kognitive processer som logisk hukommelse og selektiv opmærksomhed.

Vi tager afsæt i Kvalitetsudvikling I Daginstitutioner; KIDS, som er et redskab til at vurdere den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner med henblik på efterfølgende at kunne udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling. Vi ønsker at bygge på en læringsteori, der handler om at imødekomme barnets naturlige lystbetonede udviklingsbehov gennem fælles opmærksomhed og sociale relationer. (Kilde Charlotte Ringsmose)

Som en del af læringsmiljøet fokuserer vi ikke alene på individet, men individet og konteksten, hvor vi både har øje for relationerne- herunder ”dyaden”: selv og anden, (mig og dig) og ”triaden”: selv, anden, objekt (dig og mig om noget), hvor vi retter den fælles opmærksomhed gennem brug af sprog og ved at bygge på relationer.relationer

Herudover har vi valgt at fokusere på følgende 4 dimensioner, som har betydning for at skabe kvalitet i en daginstitution i forhold til pædagogens rolle:

 • RELATIONER
 • LEG OG AKTIVITETER
 • STRUKTUR OG RUTINER
 • FYSISKE OMGIVELSER

Følgende overordnede principper skal forstås ud fra et helhedsperspektiv, der tager højde for det enkelte individ såvel som for fællesskabet.

Bag ved principperne ligger en forventning om vedvarende refleksion i de didaktiske overvejelser i arbejdet med børnene.

PÆDAGOGENS ROLLE- RELATIONER

I Netværket Flora bygger vi på følgende pædagogiske principper:

 • Barnet udfordres ud fra der, hvor barnet er
 • Barnets udviklingsmæssige niveau respekteres, samtidig med, at der stimuleres til ny udvikling
 • Barnet understøttes i grundfølelsen af, at ”jeg er vigtig og værdifuld, fordi jeg er mig”
 • Barnet anerkendes på sin oplevelse og følelse
 • Barnets forslag anerkendes og respekteres og medinddrages i et hensyn til det enkelte individ og til børnegruppen
 • Barnet udfordres til selvstændig tænkning og handling
 • Personalet er nærværende tilstede iog omkring børnenes aktiviteter
 • Barnet inddrages og inkluderes i eksisterende og udviklende fællesskaber

PÆDAGOGENS ROLLE- LEG OG AKTIVITETER

I Netværket Flora bygger vi på følgende pædagogiske principper, hvor personalet:

 • Sætter rammen ud fra et børneperspektiv. De pædagogiske aktiviteter er en vekselvirkning mellem voksen - og børneinitierede aktiviteter.  Børnenes legeindhold er pejlemærker for, hvad der optager dem, og hvad der kan være en udfordring for deres læring og udvikling, og hvad der derfor er oplagt at arbejde videre med.


 • Foretager didaktiske overvejelser omkring læringsmiljøet, hvor der inddrages viden om børnegruppen og børnenes perspektiver med klare intentioner og retning for arbejdet med læringsmiljøet og børnenes læring og udvikling.
 • I den pædagogiske tilgang bygger på en legende og eksperimenterende tilgang, for at læringens indhold skaber mening og sammenhæng for børnene
 • Giver barnet mulighed for at udforske forskellige materialer
 • Indretter aflæselige og inspirerende legezoner både inde og ude
 • Sikrer, at der er bagvedliggende tanker bag valg af legetøj, redskaber og legemuligheder, der tilgodeser og understøtter udvikling af børnenes legeevne
 • Arbejder periodisk ud fra temaer med en gruppe børn, hvor børnenes optagethed medinddrages ud fra en legende og eksperimenterende tilgang

PÆDAGOGENS ROLLE- STRUKTUR OG RUTINER

I Netværket Flora bygger vi på følgende pædagogiske principper, hvor personalet:

 • Er bevidste om deres intentioner omkring mål, mening, aktiviteter og temaer
 • Fordele deres indbyrdes roller og ansvar på stuerne
 • Opdeler børnene i periodiske faste grupper
 • Positionerer sig velovervejet i rummet, hvor de er tydelige og nærværende tilstede i og omkring både formelle og uformelle aktiviteter
 • De daglige rutiner tillægges betydning, og er ikke bare noget, der skal overstås

PÆDAGOGENS ROLLE- FYSISK INDRETNING

I Netværket Flora bygger vi på følgende pædagogiske principper:

 • Indretningen opmuntrer barnets til oplevelser og inspiration, der bidrager til hele barnets udvikling både som individ og i fællesskaber
 • Stuerne indrettes så vidt muligt med små forskellige og inspirerende zoner/ kroge afhængig af alder og udvikling, hvor vi tilsigter at børnene kan lege uden at blive forstyrret
 • Der indrettes legezoner, der er veldefinerede og lette at aflæse og som inviterer til leg
 • De indrettede legezoner, der repræsenterer de forskellige aldersgrupper på stuerne
 • Der indrettes legezoner, der kan imødekomme alle børn og en mangfoldighed af interesser

Konkrete målsætninger & aktiviteter for pædagogik

Det er vores mål, at vi fokuserer på følgende pædagogiske forløb, som vi vil arbejde på at konkretisere hvad angår form og indhold hen over efteråret 2016

1. Pædagogisk idræt for 2-4 årige børn

2. Miljø og miljøcertificering på tværs af aldersgrupper med vægt på forældreinddragelse.

3. Matematisk opmærksomhed på tværs af aldersgrupper.

PERSONALELEDELSE

Formål

Vi ønsker et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø i institutionerne, hvor der sættes en ramme for en proaktiv og dialogbaseret samarbejdskultur inden for rammerne af MED-aftalen i Københavns Kommune.

Overordnede målsætninger

 • At vi som ledere opnår de fornødne kompetencer til at sætte rammerne for:
 • medindflydelse, medbestemmelse og medansvar i såvel institutionerne som i netværket
 • at få medarbejdernes kompetencer i spil i netværket
 • håndtering af både personlige og faglige uoverensstemmelser, paradokser og modsatrettede behov.

Konkrete målsætninger & aktiviteter

Målsætning

At opnå indsigt og kendskab til hinandens personalepolitikker

Aktivitet

Udveksling af forskellige politikker og retningslinjer i fh.t.

 • Mus og lus-samtaler
 • Stresspolitik
 • Konflikthåndtering

Målsætning

At vi som ledere har de fornødne kompetencer til at sikre et psykisk sundt arbejdsmiljø i institutionerne.

Aktiviteter

 • Alleinstitutioner i netværket deltager i København kommunes trivselsmåling
 • Resultaterne af trivselsmålinger forelægges i ledernetværket.
 • Vi iværksætter tiltag alt efter behov

Målsætning

At vi som ledere har de fornødne kompetencer til at sikre et sundt fysisk arbejdsmiljø i institutionerne.

Aktivitet:

Udveksling og udvikling af APV metoder og opsamling samt indsats

INTERESSENTLEDELSE   

Formål

At skabe samarbejde, sammenhæng og udvikling i forhold til interessenterne

At skabe rammer for systematisk inddragelse af forældre, skole, fritidsinstitution og tværfaglige funktioner i det daglige arbejde og i overgangen fra en institution til en anden.

Overordnede målsætninger og aktiviteter

Vi vil i løbet af 2016/2017 arbejde på at blive afklaret med, hvad vi i netværket forstår ved interessentledelse; herunder bruger og civilsamfund, samt hvordan og på hvilke områder, vi internt og eksternt finder relevans i at arbejde med denne ledelsesdimension.

Konkret målsætning og aktivitet:

Vi vil i samarbejde definere begrebet interessantledelse på et netværksmøde eller en temadag, hvor vi skaber overblik over hvilke interessantgrupper, det indbefatter og hvilke konkrete aktiviteter vi vil iværksætte med hvilket form og indhold.