Glemt log på?  

Velkomstmateriale til nye børn

Velkommen til Børnehuset Syvstjernen
Dannebrogsgade 1, 1660 København V
Tlf kontor.: 33 21 48 17
Månestuen: 41 82 48 17
Solstuen: 41 68 28 17
Alfestuen: 31 52 94 53
Troldestuen: 31 79 64 52
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Syvstjernen er en selvejende daginstitution med tilknytning til paraplyorganisationen Børneringen. Syvstjernen har holdt til i Dannebrogsgade 1, siden 1968.
Med denne velkomstfolder ønsker vi, at give jer et overblik over praktiske informationer, samt et billede af vores integrerede institution med plads til 71 børn i alderen 0-6 år.
Vores åbningstid er kl. 7-17 på alle hverdage.

 

 Bestyrelsen

Bestyrelsen i Syvstjernen består af to personer udpeget af Børneringen (herunder formanden) og 3 forældrerepræsentanter, valgt på et forældremøde for 2 år ad gangen.
Derudover deltager institutionens leder og en medarbejderrepræsentant i bestyrelsesmøderne. Der afholdes normalt 4 bestyrelsesmøder årligt.
Det bør tilstræbes at der vælges en forældrerepræsentant fra hver stue.
Alle forældre er velkomne til at henvende sig til bestyrelsen (f.eks. via forældrerepræsentanterne), hvis der er noget man ønsker taget op til diskussion i bestyrelsen.
Bestyrelsens primære funktion er:

 • At fastsætte principperne for anvendelsen af de børnerelaterede konti, fordeling af midler og overholdelse af budget
 • At tage stilling til de overordnede pædagogiske mål og principper. At tage aktiv stilling til institutionens årsplan og godkende denne.
 • At diskutere hverdagen i institutionen, dvs. holde sig orienteret om, hvad der sker i børne -, personale-, og forældregruppen. Forældrerepræsentanterne kan også komme med forslag til, hvorledes forældresamarbejdet kan styrkes, og hvordan arbejdet med børnene kan forbedres. Dette kræver at forældrerepræsentanterne er i løbende kontakt med resten af forældregruppen.

Bestyrelsesrepræsentanterne deltager ved ansættelsessamtaler og er med i planlægningen af efterårets forældremøde.

Opstart og indkøring af børn


Når du har fået tilbudt en plads til dit barn i Syvstjernen og tager kontakt til os, henviser vi dig til den stue dit barn skal tilknyttes. Her vil du, sammen med den fra personalet der primært skal stå for barnets indkøring, aftale nærmere angående de første dage i institutionen.
Skal dit barn starte i vuggestue?
Vi forventer at du afsætter en uge til dit barns indkøring. Som forælder vil du i starten blive mødt af den person fra stuen, som vil være hovedansvarlig for dit barn i indkøringsperioden.
Indkøringen foregår på følgende måde:
Dag 1: Vi siger velkommen til dig og dit barn kl. 9.45. Vi bliver inde på stuen sammen med nogen af stuens børn. Her har dit barn mulighed for at udforske stuen, samtidig med at vi kan have en snak om stuens rytme, og du kan fortælle om dit barn. Den første dag går I inden vi spiser frokost.
Dag 2: ca. kl. 9.45. Vi er igen på stuen med en lille gruppe børn. I dag prøver vi at dit barn er alene sammen med os. Hvis dit barn bliver ked af det og vi ikke kan trøste det, ringer vi til dig så du kommer tilbage og evt. bliver og spiser sammen med os. Vi aftaler hvordan næste dag skal foregå.
Dag 3: kl. 8.30-9. I dag vil vi gerne have en kort aflevering hvor du forlader stuen inden vores morgensamling begynder kl. 9. Vores mål er at dit barn er alene med os i løbet af formiddagen og spiser sammen med os til frokost. Vi ringer til dig hvis vi føler det er nødvendigt. Hvis dit barn plejer at sove om formiddagen, prøver vi også det. Vi vil gerne have at du henter dit barn ca. 11.30 efter frokost.
Dag 4: Er som dag 3, evt. med middagslur, hvilket vi vurderer sammen med dig. Vi går ind og sover kl. 12, og ringer så til dig når dit barn vågner og er klar til at blive hentet.
Dag 5: Er som dag 4. Når dit barn vågner efter sin middagslur spiser han/hun frugt og brød sammen med os. Vi ringer til dig, så du kan komme og hente ham/hende umiddelbart derefter.
Det er en fordel at du giver dit barn nogle korte dage de første par uger hvis det er muligt for dig.
Vores erfaring siger at dette tempo passer godt til de fleste børn. Men vi ved også at indkøring kan være forskelligt fra barn til barn og at nogle børn har brug for mere tid. Derfor finder vi ud af sammen med dig om der skal laves ændringer i ovenstående under hensyntagen til dit barn.
Indenfor de første 6 måneder tilbydes der en samtale, hvor vi bl.a. taler om barnets trivsel og din oplevelse af huset. Vi står selvfølgelig til rådighed for samtaler før de 6 måneder, hvis der skulle være behov for dette.
Til indkøring af tosprogede børn rekvirerer vi så hurtigt som muligt en tolk. Dette sker for at orientere om hverdagen hos os, praktiske ting og husets regler og værdier. Samtidig giver det dig mulighed for, at fortælle os om barnets vaner og udvikling, om familiens kulturelle baggrund og andet vi kan tage hensyn til i forhold til netop dit barn.

Overgangen fra vuggestue til børnehave

Vuggestuen bruger jævnligt børnehavens lokaler til at lege i. På den måde lærer de ældste børn fra vuggestuen både personalet og de fysiske rammer i børnehaven at kende før de starter. Fra dit barn er ca. 2 år og 8 måneder er der ekstra fokus på, at det bliver fortroligt med børnehaven. De sidste uger inden dit barn rykker ned i børnehaven, intensiveres disse besøg, evt. med spisning og besøg i udflytteren på Kobbelvænget. Som en del af overgang fra vuggestue til børnehave øver vi at børnene går selv frem for at de bliver kørt i klapvogn. Vi opfordre jer til at I gør det samme så vi i fællesskab styrker det at gå længere tur, som er normalt i børnehaven. Overgangen til børnehaven kan altid tages op med personalet i vuggestuen så evt. spørgsmål/bekymringer kan vendes inden børnehave start.
Når dit barn starter i børnehaven, vil vi gerne have at du er med de første par dage – alt efter behov. Her har vi mulighed for, at tale med dig om dit barn og du har mulighed for stille spørgsmål til os om børnehavens dagligdag og aktiviteter og andre relevante emner.
Vi mener at det er vigtigt at dit barn får korte dage i starten, da overgangen fra vuggestue til børnehave kan være spændende men overvældende. De første dage til lige efter frokost, og siden til efter frugt.
Når barnet begynder i børnehave, ændrer barnets position sig fra at være den store i vuggestuen til at være den mindste i børnehaven. Desuden er der flere børn pr. voksen.
Personalet er klar over at det er et stort skift for barnet og møder barnet ud fra dette. Det kan medføre at den selvhjulpenhed barnet har erhvervet sig, umiddelbart kan synes at stagnere eller sågar gå lidt tilbage. Dette giver vi plads til i børnehaven, samtidig med at vi har som et af vores mål, kontinuerligt, at øge barnets selvhjulpenhed.

Forældresamarbejde

Et godt samarbejde mellem personalet og forældrene er en forudsætning for at barnets hverdag fungerer. Forældre og personalet er samarbejdspartnere der hver især bidrager til barnets udvikling og trivsel. Det er væsentligt at barnet oplever at du er tryg ved institutionen.
Personalegruppen er åben og lydhøre over for ønsker, undren og kritik. Nogle dage bliver kontakten kun til en kort besked om hvordan dagen er gået, mens vi andre dage har mulighed for en dybere snak med dig.
Vi forventer af dig – som forælder, at du overholder de af personalet fastlagte mødetider og giver besked hvis dit barn kommer senere, holder fri, er syg el. andet. På den måde har vi de bedste forudsætninger for at udføre planlagte aktiviteter, og udnytte husets ressourcer, personale og vikarer optimale til gavn for børnene.
Hvis du har behov for en snak om dit barn vil der være mulighed for det, efter nærmere aftale med personalet på barnets stue.

Forældremøde

To gange årligt inviterer vi til forældremøde.
I efteråret er mødet samlet med både vuggestuen og børnehaven. Det er her der vælges forældrerepræsentanter til Syvstjernens bestyrelse.
I foråret, typisk i april, afholder afdelingerne hver for sig et forældremøde.

Aflevering/afhentning

Når du aflevere dit barn om morgenen, er det vigtigt for barnet at I får sagt farvel også selvom barnet begynder at græde. Dit barn lærer hurtigt at du kommer igen. Vores erfaring er at det hurtigt går over.
Vi rummer og anerkender dit barns følelser og hjælper det med at sætte ord på. F.eks. "det er svært at sige farvel til mor/far, men de kommer igen og henter dig."
Når dit barn er kørt ind i institutionen er det hensigtsmæssigt for både dit barn og børnegruppen i det hele taget med en forholdsvis kort proces omkring aflevering. Hvis du er bekymret efter en aflevering, er du altid velkommen til at ringe og høre om alt er vel.
Hvis dit barn bliver hentet af andre end dig skal du give os besked først. Specielt for vuggestuen!
I vuggestuen er der et skema, hvor du skal krydse af når barnet er kommet, og skrive hvornår og hvem der henter barnet. Du kan også skrive beskeder om hvis barnet har været tidligt oppe, ikke spist så meget til morgenmad el. andet som kunne være relevant for barnets dag.

Afhentning: Ved afhentning skal du være opmærksom på, at personalet ikke altid har tid til at indgå i en længere samtale, da der stadig er børn der ikke er blevet hentet, er du i tvivl herom så spørg personalet

Børn der bliver hentet for sent:
Syvstjernen lukker kl. 17. Er dit barn ikke hentet inden da, vil vi kontakte dig. Er det så uheldigt at vi ikke komme i kontakt med dig, er vi forpligtet til at kontakte den sociale døgnvagt som videre tager stilling til hvad der skal ske.

Ferie

Det er vigtigt du giver os besked om hvornår dit barn holder ferie – især sommerferie.
I løbet af sommermånederne sker de fleste indkøringer af nye børn, og personalet skal hver afholde mindst 3 ugers ferie. Af hensyn til planlægning af aktiviteter og personalets ferie har vi derfor brug for at vide hvor mange børn der kommer, så vi kan undgå unødig brug af vikarer.

Sygdom/fridage


Hvis dit barn bliver syg eller holder en fridag, skal du give besked til institutionen. Af hensyn til dagens program, køkkenet og bestilling af vikar, vil vi gerne have besked inden kl. 9.
Sygdom
37,5 er ikke nødvendigvis feber. Hvis barnet er frisk og kan deltage i institutionens aktiviteter må det gerne komme i institutionen.
Medicin
Vi tager imod raske børn på penicillin og anden medicin. Vi giver kun medicin til børnene i institutionen ved fremvisning af dokumentation fra læge med anvisning om hvordan medicinen skal gives. Vi giver kun medicin til barnet såfremt det er modtagelig,  dvs at vi ikke giver børn medicin mod deres vilje. 
Afhentning af sygt barn
Hvis dit barn får det dårligt mens det opholder sig i institutionen f.eks. med feber el. dårlig mave, kontakter vi dig så barnet kan blive hentet, både pga. smittefare og for barnets egen skyld. Det er ikke optimale forhold at være blandt mange børn og voksne når man har det dårligt.

Børn der kommer til skade

Det er heldigvis sjældent det sker, men hvis dit barn kommer til skade og har brug for lægehjælp tager vi til Hvidovre Hospitals skadestue.
Vi kontakter dig straks, så du er klar over hvad der er sket og evt. selv kan være til stede når barnet bliver behandlet på skadestuen.

Hygiejne

For at begrænse infektionssygdomme vasker vi alle hænder når vi kommer og går.
Når du afleverer og henter dit barn, er det dit ansvar at barnet får vasket/vasker hænder.

Solcreme

Om sommeren anbefaler vi at børnene har solcreme på fra morgenstunden når de bliver afleveret. Vi supplerer efter behov.

Tøj

Børnene leger både inde og udendørs.
Derfor skal du give dit barn tøj med, så det kan være både ude og inde.
Der skal altid ligge skiftetøj i garderoben – undertøj, strømper, bluser og bukser – afstemt efter årstiden!
Især i børnehaven er der fodkoldt – HUSK hjemmesko!
Klæd barnet praktisk på og vær forberedt på at der kan komme, malerpletter, mad o.l. på tøjet.

Der må IKKE være snore i barnets tøj, da det kan være til fare for barnet.

HUSK at sætte barnets navn i alt tøj. Det kan spare en del ærgrelser og meget af personalets tid, hvis der er navn i/på alt hvad dit barn har med i Syvstjernen.

FOR FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN!
Sko med snørebånd er rigtig smarte – men ikke praktiske til børnehavebrug.
Vi anbefaler sko med velcrolukning så barnet selv kan tage skoene af og på. Både for barnets skyld i forhold til det at sig selvhjulpen, men også for vores (og de andre børns).

Bleer

Både i vuggestuen og børnehaven skal I selv medbringe bleer til barnets forbrug.

Måltider

I Syvstjernen er der fuld forplejning til både vuggestue og børnehave. Det er ikke tilladt at medbringe mad i institutionen. Hvis dit barn ikke har spist morgenmad sørger vi for at de får en ekstra mad om formiddagen.

Vuggestuen:

Børnene spiser frugt og brød kl. 9.00. Der er frokost ca. kl. 11. Om eftermiddagen får de frugt, hjemmebagt brød og mælk.

Børnehaven:

I børnehaven spiser vi formiddagsmad kl. 9, frokost ca. kl. 11.30.
Kl. 14.30 får vi frugt og brød

Vi tager hensyn til børn som er allergiske overfor forskellige fødevarer, dette skal dokumenteres ved lægeerklæring. Derudover tager vi også hensyn til børn, der af religiøse årsager ikke må få visse fødevarer.

Hviletid i børnehaven

Vi lever i et samfund, hvor der stilles krav til det enkelte individ om hele tiden at være på, være omstillingsparat og det forventes at børn kan begå sig i mange forskellige arenaer.
I børnehaven har vi derfor prioriteret at have 30 minutters hviletid hver dag efter frokost – både i Syvstjernen og på Kobbelvænget. I hviletiden ligger alle børn på et tæppe eller madras og hviler sig mens de lytter til rolig musik, klassisk musik eller historier. Hviletiden handler om, at børnene får et pusterum fra hverdagen, hvor de ikke skal forholde sig til andre end sig selv. Falder børnene i søvn får de lov at sove til hvilestunden er slut. Har barnet brug for at sove en længere lur er dette selvfølgelig en mulighed, hvilket vi ofte ser hos de mindre børn. Vi oplever ofte, at børn har brug for middagsluren i overgangen fra vuggestue til børnehave. 
Vi lever i en kompleks verden og vi ser hvilestunden som en kompleksitetsreducerende aktivitet. Vi oplever, at hviletiden har en positiv indflydelse på eftermiddagene i børnehaven, idet vi ser børn med større overskud og færre indbyrdes konflikter. Vi er af den overbevisning at, børn allerede i en tidlig alder har brug for, at kunne ”koble af” og have fokus på at mærke sin krop (mindfullness) – redskaber som vil gavne dem senere i livet.

 

Dagens gang:

 • Kl. 7.00
  Institutionen åbner. Børnene afleveres på Troldestuen på 1. sal, hvor der tilbydes morgenmad indtil kl. 7.45.

 • Kl. 8.30
  Bussen til udflytteren kører fra Dannebrogsgade kl.8.30.
  Børnehavegruppen som er hjemme, går ned i børnehaven og nye børn modtages på deres egne stuer.

 • Kl. 9.00
  Vuggestuen: Nu skal børn være afleveret, medmindre andet er aftalt.
  Børnehavebørnene som er hjemme kan afleveres indtil kl. 9.30

 • Kl. 9 - 9.30
  Vuggestuen: Vi holder samling og spiser frugt
  Børnehaven: Modtager børn

 • Vuggestuen:
 • Kl. 9.30 – 11.00
  Leg inde eller ude, pædagogiske idræts, projekter, beskæftigelse eller ture ud af huset.
 • Kl. 11.00 - 11.30
  Børnene spiser frokost
 • Kl. 11.30
  Vi gør klar til middagsluren
 • Kl.12.00-14.00
  Børnene sover
 • Kl.14
  Børnene spiser eftermiddagsmad. De børn der stadig sover spiser efterhånden som de står op.

  Børnehaven:
 • Kl.9.30-11.30
  Pædagogiske aktiviteter
 • Kl.11.30
  Børnene spiser frokost
 • Kl. 12.00 - 14.30
  Alle børn hviler 30 minutter efter frokost.
  De børn der har brug for en længere lur sover, mens de andre leger udenfor.
  Personalet afvikler pauser, ordner praktiske ting, holder møder mm.
 • Kl. 14.30-15.00
  Børnene spiser eftermiddagsmad. I dette tidsrum er der "afhentning forbudt", da det er vigtigt at både børn og voksne kan fordybe sig, velvidende at de ikke bliver forstyrret. Ønsker du at hente dit barn tidligt en dag, skal dette gøres inden kl.14.30
  Eftermiddagsmaden er ligesom frokosten en pædagogiske aktvitet, hvor vi vægter nærvær højt. Vi har her mulighed for at fokusere på måltidet samtidig med, at vi kan have dialoger med børnene om forskellige emner og dagens gang.
 • Kl.15.00-16.00
  Børnene leger inde eller ude og de første børn hentes.

 • 15.45 - bussen fra udflytteren ankommer til Dannebrogsgade - de børn der ikke bliver hentet ved bussen, går med personalet ind i børnehaven.
 • Kl. 16.00 – 16.30
  Vuggestuen og børnehaven slår sig sammen

 • Kl. 17.00
  Institutionen lukker

Traditioner

Vi prioriterer i årets løb at børn, forældre og personale mødes til fester og traditioner, hvor alle er samlet til hyggelige og afslappede oplevelser, så som sommerfest, heldagstur med forældre i Frederiksberg Have, julefest mm.
Forældrene afholder løbende uformel forældrekaffe på stuerne.

Fødselsdage

For at undgå for mange søde sager, har institutionen besluttet kun at nyde kage, is eller flødeboller, og kun 1 af disse ting, på børnenes fødselsdage og ved særlige lejligheder omkring højtiderne.
Og man må gerne afvige fra denne beslutning med sunde alternativer (boller, grøntsags/frugt- mand eller kone el. andet uden sukker)
Hvis du har lyst til at invitere børnene hjem (især relevant i børnehaven) aftales det med personalet på stuen i
god tid før fødselsdagen.

Afslutning / "hold-op-dage"

Vi markerer barnets sidste dag både i vuggestue og børnehave.
Tal med personalet på barnets stue omkring hvordan sidste dag bliver afholdt.

UDFLYTTER

Aflevering og hjemkomst i udflytter uger
Aflevering:

 • Børn der bliver afleveret før 8.15, skal hænge deres tøj og taske på udflytter garderoben i indgangen ved trappen til 1. sal, og gå op på troldestuen.
 • Bussen kører fra Syvstjernen kl. 08.30 hver morgen. Kom ikke i sidste øjeblik, men giv dit barn en rolig aflevering.
 • Vi ønsker IKKE forældre ind i bussen (med mindre de skal med til Kobbelvænget). Det bliver svært for personalet at bevare overblikket, samt svært for børnene at komme ind i bussen.
 • Er der et barn der er ked af det prøver vi, så vidt det er muligt , at det sidder sammen med en voksen.
 • Man er velkommen til at aflevere og hente sit barn på Kobbelvænget. Giv personalet besked herom – gerne på SMS.
 • Kommer man for sent til bussen om morgenen, skal barnet afleveres i Kobbelvænget. Barnet kan IKKE afleveres i Dannebrogsgade når bussen er kørt.

Hjemkomst

 • Bussen kommer tilbage til Syvstjernen ca. 15.45.
 • Når bussen ankommer til børnehaven, skal børnene blive siddende i bussen til personalet kalder på dem. Forældre skal komme hen og tage imod deres barn når det kommer ud af bussen.
 • De børn som skal med ind i børnehaven kommer sidst ud af bussen.
 • Hvis du henter dit barn imens vi er på vej ind i børnehaven, SKAL i huske at give en voksen besked, så vi har overblik over hvem der er hentet.

Garderobe

 • Der er to børn om hver garderobe i børnehaven. Det vil sige at man hver anden fredag skal tømme sit barns garderobe, så der er plads til den anden børnegruppe.
 • Hvert barn får et net til skiftetøj, regntøj, gummistøvler o.l. som "bor" i henholdsvis Kobbelvænget og Dannebrogsgade.
 • Derudover skal barnet have en rygsæk til dagligt brug til ting (f.eks. vådt tøj, huer, vanter, solhat mv.) der skal med frem og tilbage.

Hjælp personalet ved at tjekke nettet for skiftetøj, overtøj, fodtøj mv. så det passer til årstiden