Glemt log på?  

Retningslinier for smitsomme sygdomme

Sygdom i Syvstjernen

I Børnehuset Syvstjernen har vi udarbejdet disse retningslinjer for at begrænse udbredelsen af smitsomme sygdomme. Retningslinjerne er udarbejdet med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledning om ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge – vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler mm.”

Hvornår må barnet komme i institution?

Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i institution og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter.

Der er dog undtagelser fra hovedreglen og definition af hvad ”rask” og ”syg” indebærer er ikke altid så enkel.

Er barnet rask?

Barnet er rask når det er feberfri og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt.Kommer barnet i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Det er derfor en god ide at lade barnet blive hjemme i mindst en dag efter at det er blevet feberfri.

Er barnet syg?

Barnet er syg hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber eller hvis der er specifikke tegn på sygdom (læs om smitsomme sygdomme sidst i vejledningen).
I Syvstjernen vurderer vi ikke nødvendigvis 37,5 til at være feber. Vi kigger på barnets almentilstand og ikke kun på temperaturen.

Medicinsk behandling i institutionen:

Personalet behandler ikke børn medicinsk i institutionen medmindre der foreligger lægedokumentation for nødvendig behandling og at dette er aftalt med leder.

Overblik over smitsomme sygdomme:

Sygdom Inkubationstid Smitter fra Smitter til Komme i institution
Bakteriel halsbetændelse 1-3 døgn Barnet er smittet Der er givet penicillin i 2 dage Efter 2 dages penicillinbehandling, såfremt barnet er   rask og feberfri
Bylder Få dage Bylden begynder at væske Bylden er tørret ind

Når bylden er tørret ind

Børneorm 2-6 uger 2 uger efter smitte Behandling iværksat Når behandling er iværksat
Børnesår Få dage Sårene begynder at væske Sårene er tørret ind og skorperne faldet af Når sårene er ophelede dvs. tørre og skorperne faldet af
Diaré og opkastning Oftest et par dage Diareens udbrud Afføring er normaliseret. Dog særlige forhold i tilfælde   af Roskildesyge, VTEC og Shigella Når afføring er normal og opkast er ophørt. I tilfælde af   roskildesyge anbefales dog 2 dage hjemme efter diarre og opkast er ophørt
Fnat 4 uger hos ikke tidligere smittede Kort efter smittetidspunkt Behandling iværksat Når behandling er iværksat
Forkølelse og virushals-betændelse 1-7 dage 1 døgn inden udbrud 5 døgn efter udbrud Når barnet er rask
Forkølelsessår (herpes) 2-12 dage Dannelse af blærer Blærerne er tørret ind Ingen begrænsninger, medmindre der er infektion i såret
Fåresyge 2-3 uger 5 dage efter at barnet er smittet eller 7 dage inden   symptomerne er begyndt 5 dage efter sygdomsudbrud Når barnet er rask og kirtel-hævelsen er på retur
Hepatitis A (smitsom leverbetændelse) 3-6 uger Sidste del af inkubationstiden Få dage efter sygdomsudbrud Når barnet er rask
Hepatitis B (leverbetændelse B) 2-4 måneder     Når barnet er rask
Hånd, fod og mundsygdom   (hand-foot and mouth disease) 5-7 dage Udbrud af sygdommen Udbrud er på retur Når blærerne er væk og barnet er rask
Inflluenza 1-4 dage 1 døgn inden udbrud Barnet er rask Når barnet er rask
Kighoste 7-10 dage 7-10 dage efter barnet er smittet eller fra forkølelses-symptomer er   begyndt 6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt Når barnet er rask
Kyssesyge (mononucleose) 4-7 uger Udbrud af sygdom Barnet er rask Når barnet er rask

Lus

  Smittetidspunkt Ingen levende lus

Når behandling er iværksat

Lussingesyge (parvovirusinfektion, erythema, infectiosum,   femte børnesygdom) Ca. 2 uger En uge før udslættets udbrud Udslættet er brudt ud Når barnet er rask
Mellemørebetændelse med øreflåd Komplikation til luftvejsinfektion Kun i sjældnere tilfælde indeholder øreflåd, der kan smitte andre   Når øreflådet er ophørt
Meningokoksygdom (smitsom meningitis) 1-4 dage Kort før sygdomsudbrud Et døgn efter behandling er iværksat Når behandlingen er afsluttet og barnet er rask
Mæslinger 10 dage 7 dage efter barnet er smittet eller fra forkølelses-symptomerne er   begyndt Indtil 4 dage efter udbrud af udslæt Når barnet er rask
Røde hunde 2-3 uger 1 uge efter barnet er smittet eller 14 dage før   udslættets udbrud Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt Når barnet er rask
Skoldkopper 2-3 uger 7 dage efter udslættet eller 3 døgn før udslættets frembrud 5 dage efter udslættets frembrud eller indtil der ikke er fremkommet nye   blærer i 2 dage og blærer er tørret ind Når skorperne er tørret ind er smittefaren overstået
Skovflåtoverført borrelia infektion 3-30 dage     Når barnet er rask
Svampeinfektion Uger-måneder Udbrud af udslæt Behandling iværksat Når behandling er iværksat
Tredagesfeber (exanthema subitum) 1-2 uger Ukendt Ukendt Når barnet er rask
Vandvorter 1 uge-6 måneder Udbrud Behandling iværksat Når behandling iværksat
Vorter 2-3 måneder Udbrud Behandling iværksat Når behandling er iværksat.

Øjenbetændelse

(svær form)

1-3 døgn Svær form for øjenbetændelse smitter fra symptomerne opstår Svær form for øjenbetændelse smitter indtil der er givet behandling i   mindst 2 døgn Efter mindst 2 døgn behandling og symptomerne er forsvundet

Øjenbetændelse

(mild form)

      Når behandling er iværksat